Спосіб та умови оплати 

Розрахунок за постачання газу здійснюється покупцем виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) шляхом їх перерахування на поточний рахунок продавця. Порядок проведення розрахунків за постачання газу визначається сторонами у Додаткових угодах до Договору.

У випадку, якщо день оплати, встановлений Договором, припадає на небанківський день, покупець здійснює відповідну оплату не пізніше останнього банківського дня, що передує обумовленому терміну оплати.

За погодженням сторін покупець може здійснювати попередню оплату продавцю за газ.

У випадку порушення покупцем порядку оплати, продавець має право не здійснювати передачу газу, в тому числі, але не обмежуючись цим, шляхом номінації або реномінації до 0,0 куб.м обсягу газу для транспортування покупцю на період з моменту порушення порядку оплати до закінчення місяця постачання, або передати обсяг газу, що відповідає сумі здійсненої оплати.

Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків (з використанням договорів поруки, акредитивів, тощо).

*Інші умови розрахунків прописуються в Договорі та додаткових угодах/специфікаціях.